Skyddade svenska ostar

Det finns två system för skydd av produkter såsom ostar. Det ena sköts av EU och kallas för geografiska indikationer. Däri finns nivåerna Skyddad Ursprungsbeteckning (SUB) samt Skyddad Geografisk Beteckning (SGB). Det andra systemet sköts av SlowFood-rörelsen och rymmer också två nivåer: Presidia och Smakernas ark. EU-systemets produkter återfinns i eAmbrosa-databasen. SlowFood-systemets produkter återfinns här vad gäller Presidia och Smakernas ark. Följande svenska ostar och ostprodukter skyddas i de två systemen:

Skyddad Ursprungsbeteckning (SUB)

Wrångebäcksost

Skyddad Geografisk Beteckning (SGB)

Svecia

Sörmlands Ädel

SlowFood Presidia

Källarlagrad getost

SlowFood Smakernas ark

Bildresultat för ark of taste logo

Hemost

Jämtländsk källarlagrad getost

Wrångebäcksost

Kalvdans (efterrättsost framställd av råmjölk)

Äggost (förrätts- eller efterrättsost framställd av ägg och mjölk typisk för Bohuslän)

Hälsingeostkaka

Småländsk ostkaka

Rökt renost (ost gjord av renmjölk – tillverkas f.n. endast av Ingrid Persson i Vardofjäll)