Om Ostmanifest

Ostmanifest är en hyllning till den svenska osten tillägnad min vän och förkämpe för svensk ost – mejeriingenjören Björn SigBjörn.

Initiativet till siten kommer från mig, Martin Ragnar – forskare, författare och entreprenör. Mer om mig finns att läsa på min privata sida Sockerslottet och på min företagssida Teoretikertjänst. Min relation till ost är god. År 2013 publicerade jag böckerna Svensk Ostkultur i recept och formspråk (Carlsson Bokförlag) samt Gotländska mejerier (Gotlandica förlag). Jag har varit involverad i Ostfestivalen från starten på Nordiska muséet. Som ostbedömare medverkar jag regelbundet vid olika tävlingar t.ex. vid SM i Mathantverk, SM i Hälsingeostkaka och på Ostfestivalen. Jag håller emellanåt kurser och föreläsningar i svensk ostkultur vid såväl Eldrimners nationella centrum för mathantverk som vid Restaurangakademin i Stockholm. Också genom mitt engagemang som grundare av och ledamot i Kålrotsakademien, som värnar den svenska matens kulturarv i allmänhet, är frågan om den svenska ostkulturen en brinnande fråga. Detsamma gäller mitt engagemang som grundare av och ledamot i Svenska Dryckesakademien, speciellt när det gäller att kombinera svensk ost med svensk dryck.

Vid Ostfestivalen i Stockholm våren 2023 fick jag ta emot festivalens Hederspris. Prismotiveringen löd: ”Det går inte nog att poängtera den stora insats hen har gjort för svenskt mejerihantverk genom att skapa en förståelse för näringens historia och utveckling fram till idag. Mottagaren av Årets Hederspris väcker nyfikenhet, ingjuter mot och stolthet hos dagens svenska mejerister och är en folkbildare genom sina böcker, föreläsningar och debattinlägg. Genom ett brinnande engagemang och stor kunskapstörst har årets pristagare bidragit stort till att vara en brygga mellan svensk osthistoria och nutid och genom det bidragit stort till att förvalta och utveckla vår gemensamma svenska ostkultur.”