Om Ostmanifest

Ostmanifest är en hyllning till den svenska osten tillägnad min vän och förkämpe för svensk ost – mejeriingenjören Björn SigBjörn.

Initiativet till siten kommer från mig, Martin Ragnar – forskare, författare och entreprenör. Mer om mig finns att läsa på min privata sida Sockerslottet och på min företagssida Teoretikertjänst. Min relation till ost är god. År 2013 publicerade jag böckerna Svensk Ostkultur i recept och formspråk (Carlsson Bokförlag) samt Gotländska mejerier (Gotlandica förlag). Jag har varit involverad i Ostfestivalen från starten på Nordiska muséet. Som ostbedömare medverkar jag regelbundet vid olika tävlingar t.ex. vid SM i Mathantverk, SM i Hälsingeostkaka och på Ostfestivalen. Jag håller emellanåt kurser och föreläsningar i svensk ostkultur vid såväl Eldrimners nationella centrum för mathantverk som vid Restaurangakademin i Stockholm. Också genom mitt engagemang som grundare av och sekreterare i Kålrotsakademien, som värnar den svenska matens kulturarv i allmänhet, är frågan om den svenska ostkulturen en brinnande fråga.